Medsys Sverige är ett läkardrivet och oberoende företag som utvecklar innovativa lösningar för den svenska sjukvården. Vi ser att det i dagens sjukvård finns utrymme för it-system som är bättre anpassade för verksamhetens arbetssätt och de särskilda krav som patientnära arbete ställer.

Vår ambition är att bidra till journalsystem som ger förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation, planeringssystem med den flexibilitet som krävs i akut verksamhet och kunskapsstöd som kan presentera relevant information i en klinisk situation: För vårdpersonal av vårdpersonal.

Företaget grundades 2011 av Peter Galos och Karl Wilhelm Olsson.
Medsys Sverige AB, Kocksgatan 40, 116 29 Stockholm, e-post: info@medsys.se